Dać szansę chorym na autyzm

web11

11. konferencja naukowa dotycząca osób chorych na autyzm odbyła się 27 listopada w auli Zespołu Szkół specjalnych im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Celem organizowania tej konferencji jest pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom przez szerzenie wiedzy o tej chorobie.

Tegoroczna konferencja zatytułowana „ Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę” zgromadziła wielu zainteresowanych tematem autyzmu. Konferencję otworzył prof. Tadeusz Gałkowski, który opowiada o tej chorobie i sposobach jej leczenia:

– Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym. Obejmuje wszystkie sfery rozwoju i pojawia się już w życiu płodowym. Choroba ta rozpoznawana jest często dopiero w wieku 3 – 4 lat.  Osoby chore nie reagują na rozłąkę z rodzicami. Przy leczeniu chodzi o oddziaływania rehabiltacyjne. Oddziaływanie bodźcami przez dłuższy czas stosowania może u dziecka wytworzyć pewne tendencje i skłonności do przejawiania emocji. Chodzi o to, żeby odzyskiwać przytłumione przez autyzm skłonności i nie doprowadzać do całkowitego wyobcowania, odizolowania się.

Barbara Kurek, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu o konferencji mówi tak:

– Ściągamy do Częstochowy fachowców, którzy podzielą się z nami swoimi osiągnięciami i wiedzą, aby w naszym środowisku oferować jak najlepszą pomoc osobom chorym na autyzm. W tym roku wiodącym tematem jest szeroko pojęta komunikacja osób z autyzmem.

Ocenia się, że w Polsce jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.

web1 web2

PKr