Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży szkolnej

Od 1 stycznia 2018 roku młodzi mieszkańcy Radomska mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i uczniów zainteresowała wielu mieszkańców. Do 4 stycznia w Urzędzie Miasta Radomska oraz siedzibie MPK zaktualizowano oraz wyrobiono 350 kart uprawniających ich do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

Przypomnijmy, bilety elektroniczne można aktualizować oraz wyrabiać w urzędzie miasta przy ulicy Tysiąclecia 5 i w siedzibie MPK przy ulicy Narutowicza 59. Program bezpłatnych przejazdów wdrażany będzie do 14 stycznia 2018 roku. Do tego czasu, osoby które nie posiadają aktualnej karty, będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie: ważnej legitymacji szkolnej – uczniowie, oświadczenia opiekuna lub dokumentu tożsamości – dzieci (bezpłatne przejazdy nie obejmują studentów!). Po 14 stycznia ulga przysługiwać będzie jedynie na podstawie aktualnego biletu elektronicznego.