Darmowe porady prawne w Olsztynie

olsztyn

Mieszkańcy Gminy Olsztyn już drugi rok mogą korzystać z darmowych porad prawnych, których udziela radca prawny podczas dyżurów pełnionych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Pl. Mar. J. Piłsudskiego 15.

poniedziałki: od godz. 12:00 do 16:00
środy: od godz. 12:00 do16:00
czwartki: od godz. 16:00 do 20:00

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

źródło: UG Olsztyn