Darowizna na rzecz Banku Żywności

foto-343x400

Fundacja Carrefour przekazała grant na zakup siedmiu, specjalistycznych ciężarówek – chłodni do przewozu żywności ze sklepów, do lokalnych oddziałów Banku Żywności. Darowizna jest elementem większego programu pomocowego Carrefour Polska pod nazwą „Stop Marnotrawstwu”, od lat przeciwdziałającemu marnowaniu żywności zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji. Celem akcji jest ponadto: zbiórka żywności dla osób najbardziej potrzebujących i edukacja konsumentów w zakresie racjonalnego kupowania i przekazywania ewentualnych nadwyżek żywnościowych instytucjom profesjonalnie zajmującym się pomocą ubogim i głodnym. W minionym roku, w podobnej akcji firma przekazała sześć ciężarówek umożliwiających transport żywności o krótkim terminie przydatności, również na rzecz Banku.

MT

foto: www.bankizywnosci.pl