Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim – konferencja

We wtorek, 28 marca w Muzeum Częstochowskim, ul. Katedralna 8 odbędzie się konferencja „Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim”. Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00. Organizatorami są Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Muzeum Częstochowskie.

Program:

12.00–13.30

zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Częstochowskiego Żydzi Częstochowianie przy ul. Katedralnej 8.

13.30–14.00

przerwa

14.00–18.30

wystąpienia uczestników konferencji

około godz. 19.00

zakończenie konferencji

Tematy wystąpień:

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Dawne dzieje Izraela w regionie częstochowskim.

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Wpływ żydowskiego prawa religijnego na życie codzienne dziewiętnastowiecznej społeczności żydowskiej w Częstochowie.

mgr Mateusz Matuszczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gminy żydowskie w województwie kaliskim na początku istnienia Królestwa Polskiego.

dr hab. prof. AJD Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Najstarsze częstochowskie rodziny żydowskie.

mgr Adrian Musiał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Koniecpolu do I wojny światowej.

mgr Olga Malina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Żydzi w Kłobucku.

mgr Wiesław Paszkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie), Funkcjonariusze częstochowskiej gminy żydowskiej.

mgr Urszula Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Osadnictwo żydowskie w świetle toponimii regionu częstochowskiego.

mgr Anna Wójcik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Gubernia piotrkowska w raportach Jana Blocha z 1884 r.

dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski, Muzeum POLIN w Warszawie), Śliwki i paradygmaty. Pogrom żydów w Częstochowie 1902 r. – znaczenie historyczne.

dr Wiesław Pięta (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Początki sportu żydowskiego na ziemi częstochowskiej.

prof. dr hab. Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Źródła w języku jidysz do badania historii i kultury Żydów częstochowian w pierwszej połowie XX w.

dr Agnieszka Pobratyn (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kultura teatralna częstochowskich Żydów. Stan i perspektywy badań.