Debata o szkolnictwie i Targi Pracy w Kłobucku

„Szkolnictwo zawodowe w powiecie kłobuckim po 1918 roku” – to tytuł konferencji, która w środę 24 października odbyła się w murach Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Szkoła od wielu lat stara się sprostać współczesnym wyzwaniom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym. Konferencji towarzyszyły również Powiatowe Targi Pracy. Mówi dyrektorka placówki Anna Nowicka;

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-debata-klobuck.mp3]

W trakcie obrad poruszono wiele wątków dotyczących historii szkolnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim. Prelegenci wygłosili także wykłady na tematy związane z motoryzacją, gastronomią i obróbką. Mówi Anna Wiśnik, która opowiedziała o nowym spojrzeniu na gastronomię:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2-debata-klobuck.mp3]

Nie zabrakło także wykładów na temat bardzo szybko rozwijającej się specjalizacji, jaką jest obróbka maszynami numerycznymi. Mówi nauczyciel przedmiotów zawodowych Jacek Rudzki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/3-debata-klobuck.mp3]

Na Targach Pracy obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, którzy zachęcali młodzież, aby wstąpiła w ich szeregi. Mówi rzecznik kłobuckiej Policji młodszy aspirant Kamil Raczyński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/4-debata-klobuck.mp3]

Historia szkolnictwa średniego w Kłobucku rozpoczęła się dopiero w 1945 r. Powstanie szkoły sięga końca lat sześćdziesiątych, kiedy to zaistniała konieczność wybudowania placówki o profilu zawodowym. Do realizacji tych celów przystąpiono w roku 1968, a rok później obiekt szkoły był już w budowie.

Na przestrzeni lat szkołę doposażano w liczne  warsztaty szkolne, sprzęt i pomoce naukowe. W wyniku kontroli, wizytacji czy lustracji, Kuratorium Oświaty wysoko oceniało i ocenia pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz szkoleniowo-produkcyjną warsztatów szkolnych. Aktualnie szkoła kształci około 560 uczniów w różnych zawodach i specjalizacjach.

Piotr Nicpoń