Debata środowiskowa – Kultura/Przeciw/Przemocy

Kultura Przeciw Przemocy – to tytuł debaty dotyczącej zjawiska przemocy w środowisku, jaka odbyła się dzisiaj (21 czerwca) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Debata zorganizowana została przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki. W debacie wzięli udział między innymi dr Beata Zajęcka z Akademii Jana Długosza, o. Michał Legan z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Mirosław Chłąd z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz aspirant Dariusz Antczak z Komendy Miejskiej Policji. Moderatorem spotkania była Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat. O debacie mówi Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/1ewa.mp3]

Hasło przewodnie debaty, „Kultura Przeciw Przemocy”, ma podwójne znaczenie. Wyjaśnia je i analizuje Ewa Lichterowicz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/2ewa.mp3]

W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych placówek działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, pedagodzy, nauczyciele, prokuratorzy i policjanci. Jej celem była próba wypracowania przestrzeni do współpracy wszystkich jednostek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/3ewa.mp3]

Duży nacisk w trakcie debaty położony był na kwestie związane z przemocą wśród młodzieży i dzieci. Zaakcentowano również kwestię, że znacznie lepiej przeciwdziałać przemocy poprzez właściwą profilaktykę niż przez zaostrzanie prawa.

ZD