„Dekalog polski…” – dyskusja o trzecim przykazaniu

10551007_278210852373352_8032628910726245159_n

W Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbędzie się dziś (12 listopada) kolejne spotkanie z cyklu spotkań filmowych „Dekalog polski – refleksje nad przykazaniami w perspektywie polskich filmów dokumentalnych”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza. Na cykl składa się dziesięć spotkań. Każde z nich poświęcone jest jednemu z dziesięciorga przykazań.
Podczas trzeciego spotkania zebrani dyskutować będą o trzecim przykazaniu. Punktem wyjścia do dyskusji będzie film „Szpital” Krzysztofa Kieślowskiego. Projekcja rozpocznie się o godz. 18.00.