„Dekalog polski…” – spotkanie czwarte

10551007_278210852373352_8032628910726245159_n-720x583

Dziś (3 grudnia) w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Dekalog polski – refleksje nad przykazaniami w perspektywie polskich filmów dokumentalnych”. Spotkanie dotyczyć będzie czwartego przykazania. Punktem wyjścia do dyskusji będzie film Marcina Koszałki „Takiego pięknego syna urodziłam”.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza. Na cykl składa się dziesięć spotkań. Każde z nich poświęcone jest jednemu z dziesięciorga przykazań.
Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.