„Dekalog polski” – spotkanie IX

dekalog-1

W środę (6 maja) w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Dekalog polski – refleksje nad przykazaniami w perspektywie polskich filmów dokumentalnych”. Spotkanie dotyczyć będzie IX przykazania. Punktem wyjścia do dyskusji będzie film z 1957 roku „Paragraf zero” w reżyserii Włodzimierza Borowika.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza. Na cykl składa się dziesięć spotkań. Każde z nich poświęcone jest jednemu z dziesięciorga przykazań.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.