Dekrety i zarządzenia Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w związku z epidemią koronawirusa

Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka

W związku z trwającą epidemią koronawirusa abp Wacław Depo wydaje odpowiednie dekrety i zarządzenia. Publikujemy je w kolejności od najnowszego:

ZARZĄDZENIE z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego.
Wezwanie Modlitwy Wiernych na Wielki Piątek.
Obrzęd błogosławieństwa stołu wielkanocnego.

DYSPENSA Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 24 marca 2020 roku od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

SŁOWO PASTERSKIE Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie katechezy rodzinnej.

LIST Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 20 marca 2020 roku do Pracowników Służby Zdrowia.

ZARZĄDZENIE Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie działalności duszpasterskiej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

DYSPENSA Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 13 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

ZARZĄDZENIE Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie nabożeństwa Drogi Krzyżowej Aleją Najświętszej Maryi Panny.

LIST PASTERSKI z 26 lutego 2020 roku z wezwaniem do śpiewu suplikacji.