Delikatnie, dostojnie i prosto – dary papieża Franciszka na Jasnej Górze

franciszek

Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbywały się w Krakowie, pozostawiły wiele pamiątek i wspomnień we wszystkich uczestniczących w tym niezwykłym wydarzeniu. Takim wyjątkowym dniem był dla Częstochowy dzień wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze 28 lipca br. Ojciec Święty wspólnie z pielgrzymami modlił się w czasie uroczystej Mszy Świętej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, dużą siłę czerpał także z bezpośredniego kontaktu z przybyłymi.

Na Jasnej Górze pozostawił dary będące unikatową pamiątką z jego pielgrzymki do Polski. O. Sebastian Matecki, rzecznik jasnogórskiego sanktuarium podkreśla, że najważniejsze, co ofiarował papież Franciszek to jego obecność:

– Podstawowy dar, z którego najbardziej się cieszymy to dar obecności. To jest dla nas wielka łaska, że kolejny już papież zagościł na Jasnej Górze, by modlić się u Matki Bożej, modlić się z nami. Eucharystia i Słowo, które nam zostawił to wielki dar, niewymierny dar, z którego możemy cały czas czerpać.

Jednym z darów materialnych, jakie ofiarował Jasnej Górze Ojciec Święty, jest Róża Papieska:

– Kolejna już, bo trzecia w tym papieskim ogrodzie na ołtarzu jasnogórskim. To piękny kwiat, bardzo misternie zrobiony, w niewielkim flakoniku, wykonany przez mistrzowską firmę złotniczą z Rzymu. To jest szczególne wyróżnienie i szczególny dar. Jednocześnie w tradycji przekazywania przez papieży róży istniał zamysł, by przypomnieć, że róża jest zaproszeniem do misji, by głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. Dla nas to też jest wielkie zaproszenie byśmy jako sanktuarium, jako Paulini oraz jako pielgrzymi byli tymi, którzy niosą Chrystusa właśnie.

Znaczącym darem jest także ofiarowany przez papieża Franciszka kielich:

– To związany ze sprawowaniem Najświętszej Eucharystii kielich, którym Ojciec Święty odprawiał Mszę Świętą. Jest to replika kielicha z papieskim herbem i z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej, który Paulini ofiarowali Ojcu Świętemu. W takim samym kielichu papież odprawiał Eucharystię.

W sanktuarium podziwiać można także ornat Ojca Świętego, który zdobi Salę Rycerską:

– To ornat, w którym Ojciec Święty celebrował Eucharystię. Ornat w kolorze maryjnym z niebieskim pasem, do tego złote ornamenty. Bardzo delikatny, bardzo dostojny i prosty, właśnie tak jak duchowość i sposób bycia papieża Franciszka.

O. Sebastian Matecki przytacza także niezwykły wpis papieża Franciszka, który stanowi piękne zwieńczenie papieskiej pielgrzymki do Polski i jego wizyty w Częstochowie:

– Bardzo miłą pamiątką jest także wpis Ojca Świętego zostawiony w Księdze Pamiątkowej, pośród innych papieży i głów państw, Ojciec Święty zaznaczył swoją obecność w bardzo pokornych słowach „Proszę, aby Madonna błogosławiła mi, grzesznikowi. Franciszek”. Obok wpisu leży pióro, którym Ojciec Święty dokonał tego wpisu.

Nikt nie ma wątpliwości, że największą pamiątką będą słowa papieża Franciszka i jego przesłania, bo podczas tej wizyty takich przesłań pozostawił nam kilka, równie ważnych i równie wyjątkowych.

ornat

SW