Dla kogo darmowe podręczniki?

foto (221x300)

Właśnie rozpoczynający się nowy rok szkolny wniósł wiele zmian także na rynku wydawniczym. Stało się tak za sprawą darmowych podręczników, które będą przysługiwały uczniom nie tylko klas pierwszy, drugich i czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum, ale również dzieciom z trzecich klas szkoły podstawowej i drugich gimnazjum. Ponieważ postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej są wprowadzane stopniowo, dopiero w przyszłym roku zostanie wdrożony już ostatni etap planowanych zmian, kiedy to nieodpłatny komplet książek otrzymają uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. Część podręczników będzie wieloletnich, natomiast inne będą przechodnie, tak aby mogły służyć kolejnym rocznikom w dłuższej perspektywie czasu. Ze zmian nie są zadowoleni właściciele księgarń. Twierdzą bowiem, że projekt MEN jest dużym ciosem dla ich zysków, generowanych w ogromnej mierze dzięki sprzedaży podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów. Największe koszta wiążą się z zakupem książek do liceów i szkół technicznych, dlatego stopień dotacji jest zróżnicowany i odgórnie ustalany przez MEN. Swoje zastrzeżenia mają również niektórzy rodzice, wskazując na nie do końca sprawiedliwe rozłożenie kosztów zmian przez ich stopniowe, a nie całościowe wprowadzenie dla wszystkich klas poszczególnych szkół.

MT