Dzień otwarty w AJD

 

W piątek 9 marca w godzinach od 9. 00 do 14. 00 we wszystkich budynkach dydaktycznych Akademii im. Jana Długosza oraz na wszystkich wydziałach odbył się po raz kolejny dzień otwarty. W jego trakcie miały miejsce różnorodne prelekcje tematyczne, a także promocja poszczególnych kierunków. Mówi Klaudia Marlicka – przewodnicząca uczelnianej Rady samorządu studenckiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-dni-otwarte-ajd.mp3]

W Instytucie filologii polskiej na przykład uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych roli twittera w pracy dziennikarza i w tekstach dziennikarskich. Z twitterem zapoznawała uczniów dr Renata Biziol:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-dni-otwarte-ajd.mp3]

Po przeprowadzonych warsztatach zapytaliśmy także jednego z uczniów o opinię na temat tej formy komunikacji. Mówi Arkadiusz Antczak z Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach, który zwrócił też uwagę na to, czego powinno sie  unikać w komunikacji przez portale społecznościowe:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-dni-otwarte-ajd.mp3]

Ciekawych prelekcji nie zabrakło też w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Prezentowano tam między innymi filmy poświęcone zagadnieniom socjologii, psychologii i filozofii, a także nowego kierunku. Mówi kierownik zakładu psychologii Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa dr Agata Wożniak Krakowian:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/4-dni-otwarte-ajd.mp3]

Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie uczniów z Senatorem RP Arturem Warzochą, które koncentrowało się wokół pytania „jak zostać politykiem?”. Parlamentarzysta podzielił się z młodzieżą swoimi refleksjami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/5-dni-otwarte-ajd.mp3]

W ramach dnia otwartego można było ponadto wziąć udział w licznych pokazach chemicznych i fizycznych, warsztatach, spotkaniach, wystawach, konkursach i zwiedzić nowoczesne laboratoria.

PNP