Do 21 maja można składać wnioski o wsparcie z programu „Senior+”

źródło fot.: www.gov.pl

W ramach dodatkowego naboru wniosków do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 samorządy mogą ubiegać się o 16,5 mln zł środków na utworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 maja.
Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

80 mln zł wsparcia dla samorządów

Do końca 2019 roku utworzono na terenie kraju 777 placówek wsparcia „Senior+”. W edycji 2020 programu „Senior+” do dofinansowania rekomendowano do tej pory 738 ofert, w tym:
• 191 placówek na łączną kwotę dofinansowania 28,8 mln zł w ramach modułu I
• 547 placówek na łączną kwotę dofinansowania 31,8 mln zł w ramach modułu II

W dodatkowym naborze wniosków planowana łączna kwota wsparcia dla samorządów na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16,5 mln zł. Łączny budżet programu w 2020 roku wynosi 80 mln zł.
– Mimo panującej pandemii nie rezygnujemy z naszych kluczowych programów, w tym z najbardziej priorytetowego, jakim jest „Senior+”. Uruchamiamy środki dla samorządów, ponieważ zależy nam na tym, aby powstało w Polsce jeszcze więcej miejsc, w których seniorzy mogą się spotykać ze sobą i realizować swoje pasje – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Można jeszcze składać wnioski

Aby uzyskać dofinansowanie należy swoją ofertę wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie senior.gov.pl do 21 maja 2020 roku. Tak złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 25 czerwca 2020 roku.

źródło: www.gov.pl