Dobiegł końca drugi dzień Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej

W auli Tygodnika Katolickiego Niedziela kontynuowano dzisiaj (30.11) kongres pod hasłem „Komunikacja w Rodzinie i w Szkole”, zorganizowany przez Instytut Niedzieli oraz Akademię Jagiellońską w Toruniu. Kongresowy poranek upłynął na debacie eksperckiej z udziałem wykładowców akademickich, natomiast około południa głos zabrali praktycy pracy wychowawczej.

Wśród nich był m.in. bp Andrzej Przybylski, były rektor Seminarium i wieloletni duszpasterz akademicki, który obronił swój doktorat nie z teologii, jak moglibyśmy przypuszczać, a właśnie z pedagogiki. Tematem jego rozprawy doktorskiej była „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”. Bp Andrzej podsumował przebieg debaty:

Podczas wymiany spostrzeżeń wiele uwagi poświęcono kwestii przygotowania do pracy wychowawczej. Uczestnicy debaty zgodni są co do tego, że w dzisiejszych czasach wiele problemów z jakimi mierzą się dzieci wynika ze słabego przygotowania zarówno rodziców jak i kadry nauczycielskiej, do pełnienia roli wychowawcy. Szczególny nacisk na to położyła Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich:

Uczestnicy dyskusji podjęli również kwestię roztropnego patrzenia na możliwości dziecka. Zauważono, że obecnie niestety rzadko rozeznaje się talenty i naturalne predyspozycje młodych ludzi oraz wspiera ich rozwój, a zdecydowanie częściej wymusza się na dzieciach realizację określonej wizji, często na przekór ich wrodzonym zdolnościom. Elżbieta Doroszuk, dyrektor częstochowskiego „WOM-u” podkreśliła w tym kontekście, że istnieje ogromna potrzeba, aby wyposażyć zarówno młode pokolenie nauczycieli jak i rodziców w wiedzę oraz umiejętności, potrzebne do efektywnej pracy z młodzieżą:

Zwieńczeniem Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej był wykład prof. Moniki Przybysz z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, która przytoczyła niepokojące dane, dotyczące korzystania ze smartfonów i innych elektronicznych urządzeń osobistych. Okazuje się, że tzw. „fonoholizm” nie upośledza jedynie obszaru relacji międzyludzkich, ale ma także wydatny wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu:

Szkolnictwo jest często celem ataków rozmaitych ideologii, które próbują wypłynąć na szerokie wody właśnie za pośrednictwem małej grupy nauczycieli, mających wpływ na wielkie rzesze uczniów. I choć wiele problemów polskiej oświaty wynika z niedomagań strukturalnych, uczestnicy Kongresu apelowali o czujność wobec prądów ideologicznych – zwłaszcza o czujność rodziców, jako najważniejszych wychowawców. Stąd tematem przewodnim Kongresu była komunikacja, zarówno między nauczycielami i rodzicami, jak i rodzicami oraz dziećmi.

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej