Dodatkowe fundusze na remont kanalizacji deszczowej

kratka w deszczu

 Woda płynąca ulicami, niedrożne studzienki odprowadzające deszczówkę, zalane przejścia podziemne. Pamiętamy skutki ostatnich nawałnic nad Częstochową. Niedrożna kanalizacja deszczowa spowodowała duże utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. Na szczęście dobre wieści docierają z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Jak zapowiada Maciej Hasik, rzecznik MZDiT, środki finansowe, które udało się pozyskać, znacznie ułatwią doprowadzenie kanalizacji deszczowej do odpowiedniego stanu. Dotychczas największe problemy z kanalizacją deszczową były na Stradomiu i Gnaszynie. Jeżeli obietnice MZDiT sprawdzą się, będziemy mogli ze spokojem myśleć o ewentualnych silnych opadach w mieście, bez obawy o stan naszych samochodów czy obuwia. Na konserwację kanalizacji deszczowej radni przeznaczyli 700 tysięcy złotych.

ZD