Dodatkowe oznakowanie radomszczańskich taksówek

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku podjęto uchwałę o obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek, która pozwoli na ujednolicenie oznaczeń taksówek na terenie miasta.

Uchwała podjęta przez Radę Miejską jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska radomszczańskich taksówkarzy. Obowiązek dodatkowego oznakowania pojazdów (tylko taksówek) dotyczy przewoźników wykonujących przewozy na podstawie licencji wydawanej przez Prezydenta Miasta Radomska. Pojazdy mają zostać oznaczone poprzez:

– emblemat o wymiarach 23x12cm z wizerunkiem herbu i flagi Radomska, napisem „Radomsko” oraz numerem licencji, który ma zostać umieszczony w sposób widoczny na lewych i prawych drzwiach taksówki,

– cennik usług przewozowych, który znajdować ma się wewnątrz i na zewnątrz taksówki w widocznym dla pasażera miejscu.

Emblemat wykonany będzie z materiału zapewniającego bezszkodowy dla karoserii montaż i demontaż oraz wydawany nieodpłatnie przez organ udzielający licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zmiany posiadanych oznaczeń na zgodne z uchwałą nie później niż 3 miesiące od wejście w życie uchwały.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób taksówką, dodatkowe oznaczenia powinny zostać usunięte, natomiast w przypadku zawieszenia działalności, powinny zostać zaklejone.

Źródło: UM Radomska