Dofinansowania dla bezrobotnych

Od 6 listopada Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to kontynuacja trwającego już projektu pod nazwą “Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie”. Ze względu na poszerzenie zakresu kategorii osób, które mogą się o to dofinansowanie ubiegać, ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków. O projekcie mówi Barbara Biernacka, kierownik Działu Programów i Analiz Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/dofinansowanie.mp3]

Jak zaznacza Barbara Biernacka, należy zwrócić szczególną uwagę na zasady i kryteria obowiązujące w 2017 roku, gdyż zostały one zmodyfikowane i dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

ZD