Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

solary

Można już składać wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta do modernizacji systemów grzewczych, montażu kolektorów słonecznych i usuwania azbestu.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta, polegającą na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem (także typu ekogroszek), miałem, koksem i zastąpieniu go nowym, bardziej ekologicznym mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 1 tys. zł. Miasto zabezpieczyło na ten cel w tegorocznym budżecie w sumie 80 tys. zł.

W przypadku gdy liczba prawidłowo złożonych wniosków i na jej podstawie przyznanych dotacji nie wyczerpie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, komisja może zdecydować o przyznaniu zwiększonej dotacji jednostkowej maksymalnie w kwocie do 2 tys. zł.

50 tys. zł zarezerwowano natomiast na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota dofinansowania wynosi do 50 % kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i instalację solarów (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 2 tys. zł.

Dotację w wysokości do 1 tys. zł mogą otrzymać także wszyscy zainteresowani, którzy chcą usunąć z budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych wyroby budowlane zawierające azbest (nie może ona jednak przekroczyć 50 proc. kosztów zadania). W tegorocznym budżecie miasta na to zadanie przeznaczono w sumie 10 tys. zł.

Wnioski o dotacje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2015 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Kancelarii Ogólnej. Uwaga! Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji, a także druki wniosków można znaleźć na stronie www.ekologia.czestochowa.pl Formularze dostępne są też w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta.