Dofinansowanie kosztów edukacji dla osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie kosztów edukacji dla osób z niepełnosprawnością

Fot. MOPS Częstochowa

Do 10 października trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy „Aktywny Samorząd”. Akcja prowadzona ze środków PEFRON pomaga w uzyskaniu wykształcenia wyższego osobom z niepełnosprawnością.

Finansowanie obejmuje koszty edukacji w szkołach policealnych, kolegiach, studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe i doktoranckie. O dofinansowanie może ubiegać się każdy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem jest jednak zaświadczenie o statusie studenta. Więcej na ten temat mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_Dofinansowanie_Dargiel_08_10_2020.mp3]

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestników akcji w życiu zawodowym, społecznym i swobodnym dostępie do edukacji.

AS