Dofinansowanie na remont dróg w Przybynowie

ul.spadowa_02

Przybynów w gminie Żarki będzie miał wyremontowaną drogę. Dofinansowanie na wykonanie tego zadania gmina otrzymała od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji wynosić będzie 200 tys. zł, jednak nie więcej niż 80 procent wartości zadania. Pieniądze pozyskane zostały w ramach promes na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesy na łączną kwotę blisko 50 mln złotych otrzymały 44 gminy i dziewięć powiatów w województwie śląskim.