Dostępna szkoła

mathematics-1550844

Do 6 października można zgłaszać kandydatów do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z niepełnosprawnościami oraz mających trudności w nauce, z częstochowskich gimnazjów i klas IV-VI szkół podstawowych.

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ma na celu wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 częstochowskich szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych (poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK).

Przedsięwzięcie zakłada udział uczniów w zajęciach specjalistycznych i integracyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Dodatkowo rodzice i opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji z pedagogiem, psychologiem oraz specjalistami (dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Całość obejmuje obecny i przyszły rok szkolny.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

  • Szkoły podstawowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

– Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej,

– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego,

– Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza,

– Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego,

– Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego,

– Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza,

– Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza,

– Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry,

– Szkoła Podstawowa nr 35,

– Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II,

– Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej,

– Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy,

– Szkoła Podstawowa nr 48,

– Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego,

– Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie,

– Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańca Warszawskiego;

  • Gimnazja:

– Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego,

– Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów,

– Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

– Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

– Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego,

– Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki,

– Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi,

– Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera,

– Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego,

– Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u koordynatorów szkolnych, na stronie:

http://fe.czestochowa.pl/page/5043,rekrutacja.html oraz na stronach szkół objętych projektem.

Źródło: http://www.czestochowa.pl/