Dotacja rządowa umożliwi połączenie ul. Krakowskiej i 1 Maja

Fot. Radio Fiat

Z otrzymanych środków w ramach wsparcia rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Częstochowa przeznaczy 25,1 mln zł na częściowy wkład do połączenia ulic Krakowskiej z 1 Maja. Plan inwestycji, która ma zostać zrealizowana z przyznanej już puli środków, zawiera jeszcze kilka innych zadań. Ich wykonanie zaplanowano na lata 2021-2022.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. W skali całego kraju to suma aż 6 miliardów złotych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie kierowane jest do samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. O tym, jak otrzymane środki zostaną rozdysponowane na terenie Częstochowy, mówi rzecznik urzędu miasta Włodzimierz Tutaj.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_dotacja_Tutaj_06_10_2020.mp3]

Inwestycje planowane do realizacji w ramach przyznanej już puli środków, do użytku publicznego mają być oddane najpóźniej do końca 2022 roku.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_dotacja_Tutaj_06_10_2020.mp3]

W ramach inwestycji przewidziana jest również modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego.

ABK