Dotacje na remont zabytków

kamienica Al. NMP 16

Właściciele kamienic przy Alei Najświętszej Maryi Panny 16 i Alei Wolności 13 otrzymali w tym roku dotację z budżetu miasta na remont elewacji.

Decyzją radnych (uchwała z 12 maja 2016), tegoroczna dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – w sumie 100 tys. zł – trafi właśnie do właścicieli tych dwóch budynków. Trwa remont elewacji oficyn (północnej i wschodniej) kamienicy przy Alei Wolności 13, jej współwłaściciele otrzymają na prace 45 tys. złotych. Remont elewacji frontowej późnoklasycystycznej kamienicy przy Al. NMP 16 – tuż obok wejścia na ryneczek – na który przeznaczono 55 tys. zł, rozpocznie się po wizycie papieża Franciszka. Legenda głosi, że w tej kamienicy, zbudowanej po 1850 roku, stojącej na zbiegu Alei i Wałów Dwernickiego, która w przeszłości pełniła funkcję zajazdu nocowali Fryderyk Chopin i konfederaci barscy. Komisja dokonując podziału środków finansowych kierowała się w szczególności zakresem prac (ujętym w złożonych wnioskach i przedłożonych kosztorysach), jakie należy wykonać w celu odrestaurowania i konserwacji poszczególnych obiektów zabytkowych, dostępnością zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolą zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowaniem kultury oraz historii miasta. Coraz większą uwagę zwraca się również na docelowe rozmieszczenie urządzeń reklamowo-informacyjnych na elewacjach frontowych odnawianych kamienic – reklamy i szyldy powinny komponować się z elewacją obiektu, nie przesłaniać detalu architektonicznego, ich forma i kolorystyka powinna być odpowiednio stonowana jak dla zabytkowego obiektu. Krótko mówiąc reklama i jakakolwiek informacja nie powinna wychodzić na pierwszy plan, bo nie to jest celem renowacji i przedmiotem dotacji. By otrzymać dotację należało do 15 grudnia 2015 roku złożyć kompletny wniosek – zgodnie z wymogami uchwały Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje są istotnym i szczególnym systemem motywacyjnym Miejskiego Programu Rewitalizacji; to zachęta dla prywatnych inwestorów do podjęcia remontów zabytkowych nieruchomości.
Od początku obowiązywania uchwały do 2015 roku podpisano 44 umowy dotacyjne na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych. W efekcie na inwestycje obejmujące renowację i konserwację obiektów zabytkowych wydatkowano ponad 17,5 mln złotych.

źródło: tekst i foto: UM Częstochowy