Dotacje na wymianę pieców

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta zwiększyła wysokość dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na demontaż źródła ciepła opalanego węglem i zastąpią go nowym, bardziej ekologicznym, mogą otrzymać do 3 tys. zł dofinansowania. To samo tyczy się osób, które zdecydują się na montaż kolektorów słonecznych.

Z kolei użytkownicy ogrzewania węglowego, którzy zdecydują się na podłączenie do miejskiej sieci c.o., mogą liczyć nawet na 5 tys. zł dofinansowania.

PM