Drogowcy zmierzą natężenie ruchu

remont

Wczoraj ruszyły pomiary ruchu drogowego w sieci dróg wojewódzkich. Potrwają one do końca roku.
Badania realizowane przez Urząd Marszałkowski obejmują sieć dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu. Ruch będzie mierzony w 262 punktach.
Obowiązek przeprowadzania pomiarów wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i wykonywany jest co 5 lat. Jego celem jest uzyskanie wielkości średniego dobowego ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych oraz wojewódzkich. Za przebieg badań na „krajówkach” odpowiedzialny jest natomiast katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wyniki wykorzystuje się do zarządzania, utrzymania i planowania rozwoju sieci drogowej. Pomiar wykonywany jest w tym roku w całym kraju.
Na drogach wojewódzkich ruch będzie mierzony 24 marca, 9 i 16 lipca, 12 i 19 lipca, 7 i 14 października oraz 6 i 13 grudnia w godzinach od 8.00 do 16.00. Dodatkowo w październiku będzie prowadzony pomiar nocny (07/08 i 14/15).
Wyniki badań poznamy w połowie  następnego roku. Mają one przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. średniego dobowego ruchu rocznego, jego charakteru oraz poznanie obciążenia średnim dobowym ruchem drogowym.
Ostatnie wyniki badania przeprowadzonego pięć lat temu wykazały, że średni dobowy ruch pojazdów na drogach wojewódzkich w naszym regionie to 5 tys. pojazdów na dobę. To oznaczało wzrost o ok. 17 proc. w stosunku do wcześniejszego pomiaru. Największą wartość średniego dobowego ruchu pojazdów zanotowano na DW 910 – 19 438 p/dobę.