Druga rekrutacja na AJD

ajd

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie daje dodatkową szansę wszystkim tym, którzy dotychczas nie zdecydowali się na rozpoczęcie studiów wyższych (I, II lub III stopnia). Do 21 września bieżącego roku trwać będzie bowiem druga rekrutacja. AJD oferuje długą listę kierunków objętych kolejnym etapem przyjęć. Wśród nich wyróżnić można między innymi specjalizacje takie jak: administracja, biotechnologia, filologia polska, informatyka, literaturoznawstwo czy pedagogika.
Wszyscy zainteresowani udziałem w drugiej rekrutacji powinni zajrzeć na stronę internetową uczelni i zapoznać się z harmonogramem i zasadami przyjęć. Rozpoczęcie bądź kontynuacja nauki możliwa jest w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.