Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach

800px-Moonlight_fire_usfs-720x540

Drugi (średni) stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach regionu częstochowskiego. Rozpoczyna się najtrudniejszy okres dla strażaków i leśników, jeżeli chodzi o pożary lasów. Potrwa on do końca października. W obszarze działania Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie leży pięć nadleśnictw, w których znajdują się duże obszary leśne.

– Na razie nie grożą nam pożary – mówi Krzysztof Boruń z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. – Jednak temperatury są teraz dość wysokie, więc zagrożenie może wzrosnąć. Na szczęście utrzymuje się zazielenienie drzewostanu, co zmniejsza ryzyko zapalenia się lasu.

Pożary lasów najczęściej są powodowane przez człowieka. Straż pożarna szacuje, że około 90% zdarzeń jest wywołane przez umyślną lub nieumyślną działalność człowieka. Każda akcja gaszenia to koszt kilku tysięcy złotych w przeliczeniu na jeden zespół gaszący. Do gaszenia pożaru jest dysponowanych kilka takich zespołów.

– Na szczęście strażaków z PSP zawsze wspierają druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. – mówi Kamil Dzwonnik, oficer prasowy KM PSP w Częstochowie. – Na naszym obszarze działa 126 jednostek OSP, z czego 38 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Od niedawna lasy w regionie częstochowskim są dodatkowo chronione przez stacjonujący na lotnisku w Rudnikach samolot gaśniczy Dromader.

W poprzednim roku odnotowano w regionie częstochowskim 207 pożarów lasów. W tym już 30.