Drugie Forum „Dla Rodziny”

dsc01797-800x451

W dniu dzisiejszym odbyło się Drugie Forum „Dla Rodziny” zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie. Głównym celem spotkania było wskazanie możliwości rozwoju życia rodzinnego i polepszenia warunków bytowych jego członków, zwłaszcza dzieci, a także zwiększenie świadomości w kwestii współczesnych zagrożeń dla wspólnoty rodzinnej.

Wśród zaproszonych gości była między innymi siostra Anna Bałchan, która mówiła o kryzysie relacji i więzi – „Trzeba dać dużo wysiłku w proces swojego osobistego rozwoju, bo to jest też nasze przeciwdziałanie przemocy i temu wszystkiemu co nazywamy dysfunkcją. Nawet jeżeli będziesz miał tą całą materię, to jeśli nie masz tego z kim dzielić pojawia się bezsens życia. W tedy najczęstszej pojawiają się rożnego rodzaju uzależnienia. Ważne jest to, aby w natłoku informacji umieć sobie postawić pewne bariery, żeby też wiedzieć kim się jest, w czym jest dla mnie wartość i trzymać się tych wartości. Dlatego też my zaczęliśmy budowę Centrum Opiekuńczo – Rozwojowego św. Józefa, czyli dwadzieścia miejsc dla żłobka, dla przedszkola i otwarte sale warsztatowe dla wszystkich ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Mężczyzn, kobiety, seniorów, ponieważ chcemy wspierać cały system rodzinny, chcemy zapraszać wszystkich ludzi dla których to jest ważne. Ja myślę, że nie ma rodziny gdzie nie ma dysfunkcji. Każdy otarł się o przemoc, niekoniecznie fizyczną. Chodzi o to, żebyśmy mogli zobaczyć skąd nam się pewne rzeczy wzięły. Jaki jest warunek, no że ja chcę. Ja na przykład chcę!”.

Prowadzone przez siostrę Annę Stowarzyszenie Po Moc posiada stronę internetową, na której znajdują się szczegółowe informacje o działalności jego członków i ośrodkach pomocowych, a także formach wsparcia tego wyjątkowego dzieła. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej.

MT

dsc01800-800x451

dsc01799-800x451

dsc01804-800x451

dsc01807-800x451