Dworzec PKS sprzedany

 

Polskie Koleje Państwowe S.A. w drodze licytacji nabyły prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których znajduje się dworzec autobusowy w Częstochowie.

PKP zapewnia spółce PKS Częstochowa możliwość dalszego korzystania z dworca autobusowego do czasu otwarcia planowanego centrum przesiadkowego. Będzie się to odbywać na zasadzie najmu w oparciu o zawarte umowy.
Co powstanie na terenie po dworcu PKS mówi Bartłomiej Sarna z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji PKP S.A.:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_Bartłomiej_Sarna_13_11_2019.mp3]

Prawa do nieruchomości zostały nabyte w ramach drugiego przetargu, w którym cena wywoławcza została obniżona z około 18,8 mln zł na około 12,5 mln zł.

W grudniu 2018 roku PKP S.A., Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. podpisały trójstronne porozumienie dotyczące budowy węzła przesiadkowego, na terenie którego zintegrowane zostaną kolej, komunikacja miejska oraz regionalna i dalekobieżna komunikacja autobusowa. Następnie, w lipcu br., PKP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziałem w Częstochowie oraz Gminą Miasto Częstochowa i PKS Częstochowa S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą dworzec Częstochowa oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu.