Dyrektorzy Szkół Katolickich na Jasnej Górze

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”. Ten fragment pieśni z 2 połowy XIX wieku został wybrany na myśl przewodnią Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która dzisiaj (27 lutego) rozpoczęła się na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele szkół katolickich z całej Polski, zrzeszonych w Radzie Szkół Katolickich. Spotkanie ma charakter formacyjny, duchowy, ale w jego ramach odbędą się również spotkania merytoryczne dotyczące bieżącej sytuacji w szkolnictwie.
– Mamy taką sytuację w szkolnictwie i teraz w tej sytuacji musimy szukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą na to, aby móc służyć kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia w Polsce – mówi ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK. – Bo szkoły katolickie przede wszystkim są po to powołane, żeby wychowywać i kształcić młodych Polaków. To nie jest łatwe. Bardzo często jest tak, że szkoły tylko zwracają uwagę na kształcenie, natomiast dalekie im jest wychowanie, a przecież, jeżeli nie będziemy wychowywać, nie będziemy zwracać uwagi na fundamentalne prawdy, hierarchię wartości jaką Kościół głosi, no to w tym momencie wszystko runie u podstaw. Dlatego naszym zadaniem jest właściwie odczytać tę rzeczywistość, która jest i właściwie się do niej przygotować i realizować tą naszą misję.
Program konferencji przewiduje m. in. wystąpienie Grzegorza Pochopnia, Zastępcy Dyrektora Strategii i Współpracy Międzynarodowej w MEN, „Zmiany w sposobie dotowania szkół”. Ponadto odczyty przedstawią S. Maksymiliana i s. Patrycja, „Zagadnienia prawne związane z wdrażaniem reformy oświatowej” oraz Jakub Ziarno, „Wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym związane z reformą oświaty”. Przewidziane jest również świadectwo o śp. Helenie Kmieć, absolwentce szkół katolickich KSW w Libiążu, zamordowanej w styczniu tego roku w Boliwii.
Rada Szkół Katolickich powołana została do życia w 1994 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne. Do jej zadań należą: organizowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz udzielanie szkołom pomocy prawnej; koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i nauczania, w tym doskonalenia programów wychowawczo-dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju szkół katolickich i świadczenie pomocy w tym zakresie diecezjom, parafiom, zakonom i stowarzyszeniom Asystentem szkół katolickich z ramienia Episkopatu jest bp Marek Mendyk.

ZD