Dyskusja o pomocy społecznej

W Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” znajdującej się przy ul. Bardowskiego 60, odbyło się dzisiaj (15 marca) Spotkanie Partnerskie w ramach Porozumienia-Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”. Organizatorem i gospodarzem spotkania było Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, jeden z pomysłodawców porozumienia. Odbywające się raz na kwartał spotkania, jak twierdzi Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, są znakomitym panelem dyskusyjnym i polem do wymiany doświadczeń.
– Dzisiejsze spotkanie jest też okazją do podsumowania działalności Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej w roku 2016 – mówi Ewa Lichterowicz. – Prowadzimy kilka placówek, realizujemy kilka projektów, jest się czym pochwalić.
CzTPS prowadzi m. in. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystanek Bardo” oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz fundacji i organizacji działających na rzecz pomocy społecznej.

ZD