Działania dla transformacji Małopolski

Fot. TAURON

Wdrażanie projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej przewiduje porozumienie zawarte dziś przez TAURON i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Współpraca małopolskiego samorządu z TAURONEM będzie odbywać się w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych oraz realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

– Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. Ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski możliwie najwięcej środków z tej puli. Wierzę, że współpraca z TAURON Polska Energia S.A. mocno się temu przysłuży – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Małopolska to ważny punkt na gospodarczej mapie Polski. TAURON nie tylko dostarcza tu energię elektryczną, ale jest też właścicielem zakładów górniczych Janina i Brzeszcze oraz elektrowni Siersza.

– TAURON jest fundamentem gospodarczym Zachodniej Małopolski. Region ten stoi przed licznymi wyzwaniami w najbliższych latach. Chcemy, aby województwo małopolskie stało się częścią naszej ekologicznej transformacji. Oba ekologiczne programy, których dotyczy dzisiejsze porozumienie wpisują się w Zielony Zwrot TAURONA i służyć będą mieszkańcom województwa – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W październiku 2019 r. Małopolska rozpoczęła realizację projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części województwa.

– Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Duże możliwości działania daje uczestnictwo Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji upatrujemy także we współpracy z TAURONEM, największą firmą energetyczną naszego regionu – wyjaśnia Urynowicz.

W styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisją Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Wśród nich ważną rolę odegra TAURON, którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji spółek w ramach Grupy TAURON w Małopolsce w perspektywie 2030 roku. Plany te stanowiły podstawę do negocjacji ze stroną rządową i Komisją Europejską ws. umożliwienia regionowi korzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziś Małopolska wymieniana jest jako jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu.

Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.

Źródło: TAURON