Działania „Pieszy” – podsumowanie

policja

Po raz kolejny częstochowscy policjanci sprawdzali, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych i czy nie przechodzą jezdni na czerwonym świetle. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących. Mandaty otrzymało 16 pieszych i 17 kierowców.

Działania „Pieszy” są częścią kampanii „Rok pieszego”. Akcje te ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

W ostatniej akcji udział wzięło 12 policjantów z częstochowskiej drogówki. Mundurowi założyli 16 mandatów na pieszych. Najczęstszą przyczyną było przechodzenie jezdni w miejscu niedozwolonym oraz przechodzenie przez przejście przy czerwonym świetle. Za wykroczenia drogowe popełnione przez kierujących, którzy nie zwracali uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego nałożono 17 mandatów.

info i foto za: http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/