Dzieci z Cisia rewolucjonizują kuchnię

cprzedszkole

W kwietniu 2014 roku w przedszkolu w Cisiu została, wśród dzieci i rodziców, przeprowadzona ankieta dotycząca zajęć pozalekcyjnych. Jak się okazało największym zainteresowaniem cieszył się pomysł zorganizowania zajęć artystycznych i kulinarnych. Placówka, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, szybko podjęła odpowiednie działania, a wraz z początkiem roku ruszyła akcja „Kuchenne rewolucje przedszkolaków”. Teraz dzieci w Cisiu nabywają umiejętności kulinarne, ale przede wszystkim wiedzy dotyczącej zdrowia i prawidłowego żywienia.

We wrześniu 2014 roku wyniki ankiety były już znane, a przy okazji współpracy Szkoły Podstawowej i Koła Gospodyń Wiejskich w Cisiu, powstał pomysł zorganizowania dzieciom warsztatów kulinarnych. Idea warsztatów ewoluowała, znalazło się źródło z którego można było pozyskać niezbędne fundusze i na początku roku 2015 ruszyła akcja rewolucjonizująca kuchnię najmłodszych mieszkańców wsi Cisie. Finalnie projekt „Kuchenne rewolucje przedszkolaków” jest współfinansowany przez fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. – myślę, że aspekt edukacyjny tego projektu jest bardzo ważny, ale też nie mniejsze znaczenie ma aspekt integracyjny, międzypokoleniowy, czyli spotkania dzieci z rodzicami i Kołem Gospodyń Wiejskich – podkreśla Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, która przedsięwzięcie objęła patronatem.

Projekt ten realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku. W ramach kuchennych rewolucji przedszkolaki będą mogły brać udział w warsztatach z dietetykiem, warsztatach kulinarnych oraz pogadankach z higienistką. Zorganizowane zostaną także wyjścia do sklepów, pasieki, kurnika i ogródka, wycieczki do ciastkarni, piekarni, czy Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich dzieci będą brały również udział w zajęciach kulinarnych, na których z pomocą i pod nadzorem dorosłych będą przygotowywać zdrowe posiłki. Na początek projektu dzieci zostały pasowane na kucharza: – Każdy przedszkolak na początku akcji był pasowany wałkiem na kucharza. Pasja gotowania dopiero się w nich rodzi, dzieci mają bardzo duże chęci i są przejęte, a jakie długofalowe efekty to przyniesie, ocenimy z czasem. – powiedziała Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

W projekcie „Kuchenne rewolucje przedszkolaka” pojawia się również aspekt badawczy – zakupione zostały szkła powiększające, szklarnia, dzięki czemu dzieci będą hodować warzywa, dowiedzą się dokładnie co jedzą i jak produkty wyglądają przed obróbką. Działania mają na celu wyrównywanie szans dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Po półrocznych działaniach najmłodsi mieszkańcy wsi Cisie będą wiedzieli, jak wygląda prawidłowa piramida żywieniowa, pojawi się w nich świadomość tego, co jest zdrowe, a co nie i przede wszystkim wkroczą w kolejny etap życia z prawidłowo ukształtowanymi nawykami żywieniowymi.

Aktualne wydarzenia związane z projektem, galerie i działania przedszkolaków można oglądać na blogu kulinarnym projektu: http://kuchennerewolucjeprzedszkolakow.blogspot.com/.

Sylwia Hreczańska