Dzieci zostaną przy matce

Dzieci zostaną przy matce

Monika Fajer, rodzina, pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości/fot. Radio Fiat

Po latach ukrywania się, a także nieustannej batalii sądowej, dwóch synów zostanie przy matce. Decyzja podjęta przez Sąd Najwyższy to wynik skutecznej interwencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Moniki Fajer, prezes z Solidarnej Polski Okręgu 28.

Na mocy wcześniejszego postanowienia – Sądu Apelacyjnego w Warszawie – matka zobowiązana została do wydania 3-letniego Borysa jego ojcu, bądź też powrotu chłopca na teren Niemiec. W skardze kasacyjnej Prokurator Generalny dowiódł, że sąd dokonał wadliwej wykładni konwencji haskiej. Sytuacja uspokoiła matkę, choć trauma przeszłości pozostała. O historii ciągłego lęku oraz niepewności co do dalszej przyszłości dzieci, opowiada Joanna Ozimek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_dzieci_Ozimek_08_09_2021-.mp3]

W przewiezieniu chłopców do Polski Joannie Ozimek pomogła matka, Bożena Szwedzińska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/2_dzieci_Szwedzinska_08_09_2021.mp3]

W sprawie rodziny zainterweniował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. We wniesionej do Sądu Najwyższego skardze kasacyjnej Prokurator Generalny zarzucił, że Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał nieprawidłowej wykładni art. 13 konwencji haskiej. Przepis ten zastrzega, że natychmiastowy powrót uprowadzonego dziecka nie jest wymagany w sytuacji, w której istnieje poważne ryzyko narażenia małoletniego na szkodę fizyczną lub psychiczną.

Pomoc rodzinie zapewniła również Monika Fajer z Solidarnej Polski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/3_dzieci_Fajer_08_09_2021.mp3]

Jak dodaje Monika Fajer – cała interwencja nie byłaby skuteczna, gdyby nie zaangażowanie ministrów: Zbigniewa Ziobry, Michała Wójcika oraz Michała Wosia.

Sąd Najwyższy, przychylając się do stanowiska Prokuratora Generalnego, skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

ABK