Dzień Kobiet w Muzeum

DZIEŃ KOBIET 2016 kopia

Z okazji przypadającego we wtorek, 8 marca, Dnia Kobiet Muzeum Częstochowskie udostępnia swoje zbiory nieodpłatnie wszystkim paniom.

Wolny wstęp dotyczy wystaw stałych – w Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Rezerwacie Archeologicznym, Domu Poezji, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – jak i wystaw czasowych, udostępnianych obecnie w Ratuszu (Gabinet Wybitnych Częstochowian, wystawa malarstwa), w Galerii Dobrej Sztuki, Zagrodzie Włościańskiej i Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica.