Dzień Ludzi Bezdomnych

Bezdomność/fot. gov.pl

W Polsce bez dachu nad głową żyje ok. 36 tys. osób. Są to przede wszystkim chorzy, niepełnosprawni oraz seniorzy. Bezdomność stanowi jeden z poważniejszych problemów społecznych, a tysiące osób cierpi z powodu wykluczenia społecznego. O sytuacji zmagających się z kryzysem materialnym, niedożywieniem i brakiem ciepłego lokum pamiętamy szczególnie 14 kwietnia – Dniu Ludzi Bezdomnych.

Ideą jest rozpowszechnienie wiedzy o sytuacji osób bezdomnych oraz ich problemach. Przyczyny bezdomności są różne – do głównych należy eksmisja, konflikty rodzinne i uzależnienia. Do utraty dachu nad głową prowadzą także: zły stan zdrowia, zadłużenia, bezrobocie czy przemoc domowa. W Częstochowie wsparcie dla osób potrzebujących zapewnia m.in. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape, o czym mówi streetworker Jan Strączyński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_dzien_Straczynski_13_04_2021.mp3]

Z każdego kryzysu można wyjść. Warto więc poświęcić bezdomnym, choć chwilę naszej uwagi i podpowiedzieć, w których miejscach mogą otrzymać niezbędną pomoc:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_dzien_Straczynski_14_04_2021.mp3]

Dużą aktywnością na rzecz przeciwdziałania bezdomności odznacza się również częstochowski oddział Caritas. Więcej na temat działalności dobroczynnej mówi Marta Cierpiał:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_dzien_Cierpial_14_04_2021.mp3]

Dzień Ludzi Bezdomnych zainicjowany został przez Marka Kotańskiego, twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot. Pierwsze obchody święta zorganizowano w 1996 roku.

ABK