Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Od 1995 roku z inicjatywy Jana Pawła II Kościół Katolicki obchodzi Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Ma on miejsce w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli w drugi piątek po „Bożym Ciele”, jednak w tym roku w archidiecezji częstochowskiej został on przeniesiony na 4 czerwca i połączony z obchodami 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy.

Dlaczego księża powinni być święci, mówi ks. dr Bernard Kozłowski — wikariusz biskupi do spraw stałej formacji kapłanów archidiecezji częstochowskiej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3_KS_BERNARD_KOZLOWSKI.mp3]

O co powinniśmy się modlić dla naszych kapłanów?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4_KS_BERNARD_KOZLOWSKI.mp3]

W ramach Dnia Uświęcenia Kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym księża naszej archidiecezji wysłuchali konferencji bp. Janusza Mastalskiego, modlili się pod przewodnictwem abp. Wacława Depo Koronką do Bożego Miłosierdzia i procesyjnie przeszli na Jasną Górę, aby uczestniczyć w Mszy Świętej na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz.

DC