Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu ZHP w Częstochowie

Wczoraj wieczorem (20 lutego), spotkało się blisko 120 osób na kominku instruktorskim z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Częstochowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów ziemi częstochowskiej, władz miasta Częstochowy, kilku gmin powiatu Częstochowskiego i służb mundurowych. Oprócz tego licznie stawili się dyrektorzy szkół, instytucji, a także szefowie innych stowarzyszeń i organizacji. Nie zabrakło instruktorów, zarówno tych czynnie działających, jak i tych, którzy aktywną działalność mają już za sobą.

W programie przybliżono ideę Dnia Myśli Braterskiej, zaprezentowano dotychczasowe dokonania harcerzy oraz plany na najbliższą przyszłość. Ważnym elementem było wręczenie wyróżnień – listów pochwalnych dla najlepszych drużynowych i tytułu “Miejsca przyjaznego harcerstwu” dla SZB Centrum Integracji Społecznej, którym kieruje Pan Sławomir Radosz. Całość przeplatały piosenki wykonywane przez zespół muzyczny IV Szczepu Harcerskiego “Kamyk”. Po zakończeniu oficjalnej części na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez II Środowiskowy Szczep “Czarno-Czerwoni” przy wsparciu Zakładu Cukierniczego “Michaś”

Komenda Hufca ZHP Częstochowa