Dzień Nauczyciela serce rozwesela

Nauczyciel/ źródło: gov.pl

Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem oświaty i nauczycieli. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą zainicjował król Stanisław August Poniatowski.

Jak ważny jest ten dzień wyjaśnia dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Małgorzata Witek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/1_DZIEN_NAUCZYCIELA_WITEK_13_10_2022.mp3]

Dzień Nauczyciela jest okazją do podziękowania pedagogom za ich codzienną pracę oraz włożony wysiłek w nauczanie i wychowywanie dzieci. O pracy edukacyjnej, mówi jeden z nauczycieli, Artur Broncel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/2_DZIEN_NAUCZYCIELA_BRONCEL_13_10_2022.mp3]

W Dzień Nauczyciela w szkołach odbywają się uroczyste apele. Uczniowie obdarowują drobnymi upominkami swoich nauczycieli, a my zapytaliśmy częstochowian jak wspominają Dzień Nauczyciela kiedy to oni chodzili do szkoły:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/3_DZIEN_NAUCZYCIELA_SONDA_13_10_2022.mp3]

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczych galach.