Dzień Nowych Technologii w Edukacji

W środę 21 marca, w ramach ogólnopolskiego działania Ministerstwa Edukacji Narodowej „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przygotował warsztaty dla dzieci i nauczycieli zatytułowane „Programowanie – nauka poprzez zabawę”. O warsztatach opowiedział prowadzący zajęcia, Tomasz Karoń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/warsztatyWOM_Karon_21_03_2018.mp3]

„Dzień Nowych Technologii w Edukacji” został zorganizowany w celu popularyzacji rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest to jedno z działań MEN-u polegające m. in. na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu w szkołach, programu wyposażania szkół „Aktywna Tablica” czy też szkoleń nauczycieli z programowania i wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów.

ZD