Dzień otwarty na AJD

ajd
Spotkania z pracownikami uczelni i studentami, a także szereg ciekawych projektów interdyscyplinarnych- Akademia im. Jana Długosza 26 marca organizuje Dzień Otwartych Drzwi.

Dla odwiedzających uczelnię tego dnia przygotowano szereg doświadczeń, pokazów, prelekcji, najnowocześniejszą aparaturę oraz gorliwie gromadzone zbiory osobliwości ze świata przyrody. Będzie można wziąć udział w pokazach plastycznych, muzycznych oraz najciekawszych projektach Studenckich Kół Naukowych ze wszystkich wydziałów. Na stoiskach informacyjnych poszczególnych jednostek dydaktycznych udostępnione zostaną informacje na temat kierunków i trybów kształcenia oraz rodzajów uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów .

Cykl wydarzeń zaplanowano na czwartek 26 marca w godzinach 9.30-13.00 w budynku AJD przy ul. Zbierskiego.

źródło: fot. Marcin Jędryka