Dzień Otwarty u Józefitek

Jedną z częstochowskich placówek oświatowych pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie jest Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. W skład zlokalizowanego przy ul. Kubiny zespołu szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. Augustyna Kordeckiego, Gimnazjum Specjalne im św. Zygmunta Gorazdowskiego, Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. św. Józefa oraz Punkt Konsultacyjny prowadzący bezpłatną, specjalistyczną pomoc i doradztwo dla rodziców/opiekunów prawnych, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz studentów. Nabór do placówek trwa przez cały rok. Do odwiedzenia szkół w trakcie Dnia Otwartego 24 kwietnia i zapoznania się z metodami pracy z dziećmi i młodzieżą zaprasza dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, Grażyna Biesiekierska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/biesiekierska.mp3]

Szkoła przygotowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi w różnych sytuacjach życiowych. Jest miejscem, gdzie następuje integracja ze środowiskiem osób pełnosprawnych. Przygotowuje do życia w społeczeństwie.

ZD

foto źródło: znpo.pl