Dzień Otwarty w SP 53

Jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw u młodych ludzi nie trzeba nikogo przekonywać. Niewątpliwie właściwe podejście do osób niepełnosprawnych jest tutaj na czołowym miejscu. Takich poprawnych zachowań wobec osób nie w pełni sprawnych fizycznie i umysłowo osób uczą szkoły z klasami integracyjnymi. Jedną z takich szkół jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Orkana.
W placówce tej zorganizowano dzisiaj (8 marca) Dzień Otwarty, mający przybliżyć rodzicom i uczniom pracę i warunki szkoły. Dzieci miały m. in. możliwość zwiedzić salę poświęconą patronce szkoły.
– Prezentujemy nie tylko naszą bazę dydaktyczną, czyli bogate wyposażenie, pracownie, kompleks sportowy, ale przede wszystkim zajęcia dla tych właśnie najmłodszych, przyszłych naszych uczniów, zajęcia, które odbywają się w salach przy drzwiach otwartych, ale również przygotowałyśmy specjalne zajęcia dla przedszkolaczków w bibliotece, wykorzystując teksty literackie, a takim motywem przewodnim jest wierszyk „O ślimaku, co szukał wiosny” – wyjaśnia koordynator Dnia Otwartego, Renata Sowada, nauczyciel-bibliotekarz.
W bieżącym roku szkolnym szkoła prowadzi 6 klas integracyjnych, w których oprócz dzieci zdrowych uczą się dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W klasach jest ich od jednego do pięciu uczniów. Nauczyciela prowadzącego wspiera w zajęciach nauczyciel opiekujący się uczniami niepełnosprawnymi.
Pierwsza klasa integracyjna w Szkole Podstawowej nr 53 powstała w 1997 roku. Od września 2001 roku szkoła nosi oficjalną nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie. Do dnia dzisiejszego jej mury opuściło 3470 absolwentów.

ZD