Dzień Otwarty w Zespole Szkół Specjalnych nr 45

DSC03758

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie otworzył dziś swe podwoje dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje ta placówka, z której korzysta obecnie 64 dzieci z różnym stopniem upośledzenia. Zorganizowany już po raz kolejny Dzień Otwarty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Historia szkoły zaczyna się już w latach 60-tych XX wieku, kiedy to zauważono potrzebę tworzenia placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, czy też, jak powiemy dziś, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą – z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Właśnie wówczas, powstały eksperymentalne klasy „Szkoły Życia” – w Częstochowie pierwszymi były oddziały przy Szkołach Podstawowych nr 23 i 45. Od 1999 już samodzielnie funkcjonująca placówka ma status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne. Od roku szkolnego 2006/2007 prowadzi naukę w nowym budynku, przy ul. Czecha w dzielnicy Północ.

– Jedną z wielu zalet naszej placówki jest możliwość skorzystania ze świetlicy, co jest bardzo istotne zwłaszcza w przypadku, kiedy oboje rodziców naszych uczniów pracuje – mówi dyrektor placówki, Anna Gajda

Dziś placówka dysponuje świetnymi warunkami do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, o czym mogli przekonać się wszyscy, którzy zdecydowali się wziąć udział w dniu otwartym szkoły. 

To jest dzień wyjątkowy w życiu szkoły, ale zarazem podobny do wszystkich innych, bo przecież odbywają się w nim także zwyczajne zajęcia – mówi zastępca dyrektora placówki, Wioletta Snarska. – Praca z dziećmi z niepełnosprawnością to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, nasza jest na bieżąco z coraz to nowymi metodami, wykorzystywanymi w takich przypadkach. Dzień Otwarty dał okazję pokazania ich wysiłków rodzicom i innym osobom, które zdecydowały się nas odwiedzić.

Podstawowym celem edukacyjnym placówki jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie im integracji i optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Przygotowanie „do życia przez życie” zmierza nie tyle do zdobycia rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, ile do opanowania umiejętności skutecznego radzenia sobie w nim. 

PKr