Dzień Otwarty w ZS Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego

ZSME im. Kazimierza Pułaskiego/ fot. Radio Fiat

Na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego organizatorzy zaprosili uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i regionu. Od godziny 9 w czwartek 31 marca uczniowie mogli zwiedzać szkołę oraz dowiedzieć się, co zrobić by wybrać przyszły zawód technika.

Więcej o Dniu Otwartym mówi Dyrektor ZSME Tomasz Dobosz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_DNI_OTWARTE_31_03_2022.mp3]

Ważnym wydarzeniem było podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego realizacji pilotażowego projektu edukacyjnego, którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia m.in. w obszarze produkcji energii z odnawialnych źródeł. O szczegółach porozumienia mówi Krzysztof Tomaszewski przedstawiciel Przemysłowej Akademii Rozwoju, jednego z sygnatariuszy listu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_DNI_OTWARTE_31_03_2022.mp3]

W trakcie wydarzenia wręczono również firmie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie nagrodę „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”. Nagrodę odebrał Dyrektor oddziału w Częstochowie Witold Stefański:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/3_DNI_OTWARTE_31_03_2022.mp3]

W trakcie Dnia Otwartego uczniowie szkół podstawowych z regionu częstochowskiego otrzymali nagrody i dyplomy za osiągnięte wyniki w konkursach: IX Powiatowym Konkursie „Stań w Szranki z Pułaskim”, Powiatowym Konkursie Matematycznym „Podróż moich marzeń – śladami słynnych matematyków”, Powiatowym Konkursie Historycznym „Z dziejów wojen Rzeczypospolitej w XVII w. W 4oo rocznicę bitwy pod Chocimiem”, Konkursie Języka Angielskiego – POWER ON, Powiatowym Konkursie Historycznym „Kazimierz Pułaski – pułkownik konfederacji i generał kawalerii Stanów Zjednoczonych”.

KKO