Dzień Otwarty w ZSS nr 23

W Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie odbył się dzisiaj (17 marca) Dzień Otwarty. Do udziału w nim zaproszono rodziców dzieci z deficytami intelektualnymi, zwłaszcza dzieci autystyczne. Oprócz zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.
Jak twierdzi wicedyrektor szkoły, Danuta Di Giusto, Dzień Otwarty jest znakomitą okazją do zapoznania się z formami pomocy oferowanymi dzieciom:
– Każdego roku organizujemy w naszej szkole już od wielu lat Dzień Otwarty, w czasie którego prezentujemy dorobek naszej szkoły jak również prezentujemy całą szeroką ofertę dla rodziców i naszych ewentualnych nowych uczniów.
W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi Przedszkole Specjalne nr 24, Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 23, Gimnazjum Specjalne nr 25 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3. Misją szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka/ucznia na miarę jego możliwości psychofizycznych oraz kształtowanie postaw, zachowań, wartości i norm uznawanych w środowisku społecznym, a także włączanie rodziców w proces rewalidacyjny i edukacyjny, pozyskanie ich zaufania i życzliwości.

ZD