Dzień Papieski w Częstochowie


Dzień Papieski to nie tylko czas wspominania, ale też wspólnego tworzenia przyszłości. 8 października, wolontariusze i podopieczni Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzili zbiórkę, z której dochód przeznaczony zostanie na stypendia dla młodzieży. Jedną z podopiecznych i stypendystek fundacji jest Kasia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/1-Kasia.mp3]

W czasie Dnia Papieskiego wielu młodych ludzi wspominało także postać Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Wśród nich także kleryk czwartego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Sebastian Kosecki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/2-Sebastian-Kosecki.mp3]

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmie pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski.

SW